Avtal linkpool.se

1. linkpool är kostnadsfritt för medlemmar. linkpool erhåller ersättning för sin service genom att medlemmarna upplåter bannerutrymme till linkpool. linkpool-medlemmarnas sajter kommer därmed att visa annonser för en annan medlem, för en annonsör eller för linkpool.se.

2. linkpools system är till för privatpersoner, företag, organisationer, myndigheter och ekonomiska föreningar.

3. linkpool tar inte emot webbsidor med pornografiska budskap, sajter med religiösa budskap, budskap från militanta organisationer eller politiska partier eller budskap med rasistiskt eller kriminellt innehåll. linkpool har oinskränkt rätt att avböja alla sajter, som linkpool anser olämpliga. linkpool förbehåller sig rätten att ta bort medlem som också är medlem i konkurrerande banner-bytar-system som tillåter sajter med innehåll av punkt 3.

4. En medlem får inte ha mer än en linkpool banner per sida. En medlem får inte ha en banner på en sida som laddas automatiskt eller som överförs till en annan sida av användaren, dvs Client Pull eller Server Push. En medlem får inte placera sin HTML-kod på sidor som inte är förknippade med den sajt som är anmäld.

5. Medlemmen åtar sig att infoga den av linkpool erhållna HTML-koden för att göra det möjligt att visa en banner på företagets sajt. Koden får inte ändras utan linkpools medgivande. linkpool lämnar instruktioner om hur koden skall placeras och användas.

6. Alla linkpools banners måste placeras på ett sådant sätt att majoriteten av sajtens besökare kan se annonsen.

7 . Medlemmen ansvarar själv för sin annons och att den uppfyller gällande lagar och rättsregler. linkpool kan inte göras ansvarig för felaktiga annonser eller för annonser som strider mot gällande lagar och andra rättsregler.

8. En medlem får inte öka trafiken till sin sajt genom att använda ett datasystem som genererar besök, en apparat som genererar besök på teknisk väg eller på andra konstgjorda sätt öka trafiken.

9. linkpool äger alla rättigheter till linkpools namn, mjukvara, databas, rapporter, websidor och information. linkpool-medlemmen har dock rätt att använda information tillhandahållen av linkpool på sin sajt eller för att göra reklam för sin sajt. linkpool har vidare rätt att införa sitt varumärke på alla sajter som är anslutna till linkpool i samband med att en medlem exponerar sin banner. Enligt nedanstående exempel.

10. linkpool har rätt att använda information om medlemmens sajt, namn, adress (URL), trafik i form av besök och klickar etc. Användningen innebär t ex upprättande av listor på de mest besökta sajterna, medlemslistor etc.

11. Medlemmar använder linkpools tjänster på egen risk. linkpool eller dess personal, andra medlemmar eller annonsörer är inte ansvarig för skada eller förlust av information, fel eller avbrott etc, som kan uppstå på grund av användandet av linkpools tjänster.

12. linkpool strävar efter att hålla en hög standard på den service linkpool tillhandahåller, men fritar sig samtidigt från ansvar för alla former av skada eller förlust, som gör att servicen inte kan hålla den nivå man kan begära.

13. Medlem kan avbryta sitt medlemskap i linkpool genom att meddela linkpool per brev eller e-mail till info@linkpool.se Vid medlemskapets upphörande förbinder medlemmen sig att ta bort alla länkar till linkpool från sin sajt.

14. linkpool förbehåller sig rätten att modifiera eller ändra denna överenskommelse.

Jag godkänner ovanstrående villkor och önskar bli medlem.